UV-C lampa ponorná ROTA AMALGAM 105W s počitadlem doby provozu a s kabeláží (kompletní set)

AMALGÁMOVÁ ZÁŘÍVKA, POČITADLO DOBY PROVOZU, ŽIVOTNOST ZÁŘIVKY 13.000 HODIN, DOPRAVA ZDARMA

POZOR! Nikdy se nedívejte do světla UV-C lampy přímo! Kůže a oči mohou být poškozeny UV-C paprsky!

POZOR! Nikdy nezapínejte UV-C lampu, která není instalována uvnitř UV reaktoru nebo jiného zařízení, které chrání před zasažením očí a kůže!

POZOR! Nikdy nezapínejte UV-C lampu na suchu - neponořenou ve vodě! Může dojít k jejímu poškození!

POZOR! UV-C lampa musí být zapojena odbornou elektrotechnickou firmou, která zajistí odbornou montáž pro bezpečný provoz! Nutné je zapojení s proudovým chráničem!


Návod na montáž UV lampy:

https://youtu.be/cZXeJ8kqTpY?si=ukRpio_-yBvShi2C

UV lampa se sestavuje dle videa výše s tím rozdílem, že nerezová matice namočená do vody se nasouvá na křemičité sklo přes celou délku skla směrem od uzavřené strany skla. Je to z toho důvodu, aby nedošlo k poškození těsnění o ostré hrany otevřeného konce křemičitého skla!


Set UV-C ROTA AMALGAM 105W obsahuje:

- předřadník s počitadlem doby provozu (zobrazuje počet dnů zbývajících do výměny zářivky)

- křemíkovou trubici

- amalgámovou UV-C zářivku 105W

- kabelový set (ukončovací nerezové šroubení se závitem pro uchycení například do víčka KG potrubí použitého jako UV reaktor)

- matici pro uchycení nerezové koncovky UV lampy se šroubením například do UV reaktoru


Dodávaná UV zářivka má povrchovou úpravu LLC a jejich životnost je 13.000 hodin!

Rozměry křemenného skla 105W UV lampy bez připojovací hlavice: Ø23/20mmx856mm

Délka černého napájecího kabelu k předřadníku: 125 cm

Délka oranžového kabelu od předřadníku k samotné UV lampě: 400 cm

Délka celé instalace UV lampy včetně nerezové koncovky kabelového setu: cca 91 cm


Předřadník nabízíme společně s odpovídající zářivkou a křemenným sklem. Zákazník musí zajistit instalaci kabelového setu resp. celého setu UV lampy v souladu s platnými normami! Ustanovení jsou velmi jasná, zejména s ohledem na riziko poranění UV zářením. 

Instalace těla UV lampy musí být provedena do prostoru, který chrání uživatele před nebezpečným UV zářením, které může způsobit poškození zraku a kůže!

Prostor pro instalaci UV lampy musí být z UV odolného materiálu.

Před manipulací a otevřením prostoru, kde je UV lampa umístěna MUSÍ BÝT UV-C LAMPA VYPNUTA!

Ujistěte se, že je předřadník chráněn před stříkající vodou, vlhkostí a přímým slunečním zářením. Předřadník by měl být namontován na stěnu, ideálně do elektrické skříně. Záruka se nevztahuje na škody způsobené vniknutím vody do předřadníku.

Ponorné UV-C lampy často nesplňují platné CE normy. Ty musí být instalovány podle EN 60335. Dojde-li při montáži k poškození v důsledku uvedení do provozu, nese za to plnou odpovědnost zákazník nebo odborná elektrotechnická firma, která jej instalovala. Součástí dodávky není návod k použití ani bezpečnostní doplňky jako ochranné rukavice a brýle. 


POZOR! Nikdy se nedívejte do světla UV-C lampy přímo! Kůže a oči mohou být poškozeny UV-C paprsky!

POZOR! Nikdy nezapínejte UV-C lampu, která není instalována uvnitř UV reaktoru nebo jiného zařízení, které chrání před zasažením očí a kůže!

POZOR! Nikdy nezapínejte UV-C lampu na suchu - neponořenou ve vodě! Může dojít k jejímu poškození!

POZOR! UV-C lampa musí být zapojena odbornou elektrotechnickou firmou, která zajistí odbornou montáž pro bezpečný provoz! Nutné je zapojení s proudovým chráničem!7 544,00 Kč
bez DPH 6 234,71 Kč
Skladem
5d460200-123c-4eee-a674-4820ef0ee82e