Náhradní zářivka 105W ROTA AMALGAM pro ponornou UV-C lampu ROTA AMALGAM

AMALGÁMOVÁ ZÁŘIVKA, ŽIVOTNOST ZÁŘIVKY 13.000 HODIN

Náhradní zářivka AMALGAM 105W má povrchovou úpravu LLC a její životnost je 13.000 hodin!

Zákazník musí zajistit její instalaci v souladu s platnými normami! Ustanovení jsou velmi jasná, zejména s ohledem na riziko poranění UV zářením. 

Délka zářivky včetně konektoru: 85 cm.

Instalace těla UV lampy musí být provedena do prostoru, který chrání uživatele před nebezpečným UV zářením, které může způsobit poškození zraku a kůže!

Prostor pro instalaci UV lampy musí být z UV odolného materiálu.

Před manipulací a otevřením prostoru, kde je UV lampa umístěna MUSÍ BÝT UV-C LAMPA VYPNUTA!

Ujistěte se, že je předřadník chráněn před stříkající vodou, vlhkostí a přímým slunečním zářením. Předřadník by měl být namontován na stěnu, ideálně do elektrické skříně. Záruka se nevztahuje na škody způsobené vniknutím vody do předřadníku.

Ponorné UV-C lampy často nesplňují platné CE normy. Ty musí být instalovány podle EN 60335. Dojde-li při montáži k poškození v důsledku uvedení do provozu, nese za to plnou odpovědnost zákazník nebo odborná elektrotechnická firma, která jej instalovala. Součástí dodávky není návod k použití ani bezpečnostní doplňky jako ochranné rukavice a brýle. 

POZOR! Kůže a oči mohou být poškozeny UV-C paprsky.


1 692,00 Kč
bez DPH 1 398,35 Kč
5d460200-123c-4eee-a674-4820ef0ee82e