Kabeláž k UV-C lampě ponorné ROTA AMALGAM 75W s počitadlem doby provozu, S PŘEDEHŘEVEM

NOVINKA

Kabelová sada k setu obsahujícímu předřadník s počitadlem doby provozu a předehřevem, křemíkovou trubici a amalgámovou UV-C zářivku.

Instalace kabelové sady společně se setem obsahujícím předřadník s počitadlem hodin provozu a předehřevem, křemíkovou trubici a amalgámovou UV-C zářivku musí být zajištěna v souladu s platnými normami! Ustanovení jsou velmi jasná, zejména s ohledem na riziko poranění UV zářením. 

Instalace těla UV lampy musí být provedena do prostoru, který chrání uživatele před nebezpečným UV zářením, které může způsobit poškození zraku a kůže!

Prostor pro instalaci UV lampy musí být z UV odolného materiálu.

Délka kabeláže k propojení předřadníku s UV zářivkou: 5 m.

Délka celé instalace UV lampy včetně kabelového setu: cca 71 cm.

Před manipulací a otevřením prostoru, kde je UV lampa umístěna MUSÍ BÝT UV-C LAMPA VYPNUTA!

Ujistěte se, že je předřadník chráněn před stříkající vodou, vlhkostí a přímým slunečním zářením. Předřadník by měl být namontován na stěnu, ideálně do elektrické skříně. Záruka se nevztahuje na škody způsobené vniknutím vody do předřadníku.

Ponorné UV-C lampy často nesplňují platné CE normy. Ty musí být instalovány podle EN 60335. Dojde-li při montáži k poškození v důsledku uvedení do provozu, nese za to plnou odpovědnost zákazník nebo odborná elektrotechnická firma, která jej instalovala. Součástí dodávky není návod k použití ani bezpečnostní doplňky jako ochranné rukavice a brýle. 

POZOR! Kůže a oči mohou být poškozeny UV-C paprsky.


2 161,00 Kč