ZIMOVÁNÍ JAPONSKÝCH KOI KAPRŮ

26.12.2022

Může koi kapr uhynout na podchlazení? Ano může.

Pokud chováme jakákoliv zvířata, musíme se postarat o to, aby u nás měli vhodné podmínky, ať jde o koně, psa, kočku, papouška ale i rybu!

V případě koi kaprů může být hodnota jednotlivých kusů často i v řádu desítek tisíc korun a jejich ztráta pak zabolí majitele i finančně. Rozhodně bychom ale neměli správně zimovat pouze hodnotné ryby, protože přeci každý chovaný živočich má právo, aby s ním bylo zacházeno lidsky a měl u nás vhodné podmínky pro život.

Když v našem jezírku uhyne ryba vlivem chladu, NENÍ to chyba ryby ani zimy!!!

Když v našem jezírku uhyne ryba vlivem jiných špatných životních podmínek (např. nedostatečná filtrace vody), NENÍ to chyba ryby ani vody!!!

Vše o výběru správné jezírkové filtrace najdete v našem článku zde: Jak vybrat filtraci do jezírka (koishop.cz)

Stejně jako všechny ostatní živé bytosti má i koi kapr teplotní rozsah, ve kterém funguje jeho metabolismus, orgány a přísun kyslíku. Mimo tento teplotní rozsah hrozí akutní ohrožení života.

Nejnižší hranice zmíněného teplotního rozsahu leží u koi kapra na hodnotě 4°C, nejvyšší je pak spíše závislá na obsahu kyslíku ve vodě. Čím teplejší voda je, tím méně kyslíku je schopna udržet a tím více kyslíku je potřeba do vody dodat vzduchováním.

Koi kapr je studenokrevný živočich a proto je jeho tělesná teplota závislá na teplotě vody.

Na spodní hranici teplotního rozsahu při 4°C je metabolismus koi zpomalený, ale je stále ještě fyzicky v pořádku.

Pod touto hranicí může koi po určitou dobu přežít, ale už je mu opravdu "zima", protože se nemá jak zahřát. Nemůže se zahřát díky svalovému třesu nebo zvýšenému pohybu jako to dělají ostatní zvířata.

Když teplota vody klesne pod 3°C, nastává podchlazení. Dýchání a tlukot srdce se zpomaluje na kritickou úroveň a tím i přísun kyslíku do svalů a orgánů. Chladný a pomalý průtok krve pak vede ke ztuhlosti svalů a snižuje schopnost koordinovaně plavat. Koi pak zůstává stát ve vodě nehybně jako bóje nebo ležet na dně jako mrtvý. Dýchání je velmi často téměř neznatelné a bez zásahu (zvýšení teploty) pak vše končí srdeční zástavou a zástavou dýchacího a oběhového systému ryby. Pozor, někdy se může zdát, že ryba ležící nehybně na dně je již mrtvá, ale nemusí tak tomu být vždy! Je potřeba ji vylovit a zblízka pozorovat, zda neuvidíte náznaky pohybu skřelí. Umístěte rybu ve vaničce do místnosti s teplotou kolem 6°C, voda se pomalu lehce ohřeje do potřebného teplotního rozsahu a velmi často pak ryba začne sama plavat a vy jí tak můžete zachránit život. Pozor ale na náhlé zvýšení teploty s vysokým teplotním rozdílem. Ten nemusí ryba ustát.

Samozřejmě, že i zde existují výjimky z pravidla a v některých případech přežijí koi i velmi nízké teploty v jezírku blížící se 0°C. Snaží se adaptovat na nehostinné podmínky a některým silným a robustním jedincům se to opravdu podaří, ale i robustní jedinec v určitém okamžiku dosáhne svého limitu...

Existuje mnoho způsobů jak udržet přes zimu teplotu vody Vašeho jezírka nad touto životně důležitou hodnotou 4°C. Ne všechny musí být velmi drahé. Vzhledem k tomu, že většina tepla uniká z jezírka přes vodní hladinu, je velmi vhodné jakékoliv zakrytí zhruba 90% plochy vodní hladiny například polystyrenovými deskami. 

Velmi efektní je i zakrytí jezírka konstrukcí s polykarbonátovými deskami s mezerou kolem 10cm mezi deskami a vodní hladinou. V případě polystyrenových desek přímo na vodní hladině je důležité nepokrýt celou vodní hladinu bezezbytku, aby mohlo nadále docházet skrz vodní hladinu k výměně plynů. Jelikož se pod polystyrenovou izolací udržuje neustále relativně teplá voda, tak nedochází k zamrznutí zbylé plochy vodní hladiny mezi polystyreny ani při tuhých mrazech. 

"Okénkem" mezi polystyrenovými deskami pak můžeme v zimě sledovat jak se našim koi daří a v případě, že jsou aktivní, můžeme okénkem přikrmovat.

Vše o přikrmování koi během zimního období naleznete v našem článku zde: Jak krmit koi kapry v průběhu celého roku (koishop.cz)

Dalšími, i když poněkud dražšími, způsoby udržení požadované teploty vody v jezírku je elektrický přímotopný ohřev, napojení na vytápění domu nebo tepelné čerpadlo. Takové vytápění, jako je vytápění tepelným čerpadlem nebo napojení jezírka na vytápění domu, je již určeno pro ambiciózní chovatele, kteří chtějí chovat své koi celoročně v teplé vodě alespoň 16°C a zde už je pak potřeba izolovat nejen hladinu, ale i stěny a dno jezírka a to již při stavbě jezírka, aby nebyly náklady na takový ohřev příliš extrémní.

Nutno říct, že v žádném případě není pro koi kapry nevhodné držet je celoročně "na teplé vodě", ale není to ani nutné! Zimování "na studené vodě" koi kaprům též vůbec nevadí, jen musí být dodrženy podmínky uvedené výše. Velmi vhodné je také zajistit stabilní teploty v jarním období bez velkých teplotních výkyvů, které jsou pro zimou zesláblé koi velkou záteží. 

Čím horší podmínky budou muset naši koi snášet v zimním období, tím více budou zesláblí a tím méně sil budou mít na překonání nejnáročnějšího jarního období a právě pak až v tuto dobu může dojít k úhynu nejslabších jedinců vlivem syndromu nedostatku energie či propuknutí nemocí u zesláblého rybího osazenstva.

Každý se musí rozhodnout sám, zda a jaký způsob udržování vhodných teplotních podmínek pro chov koi kaprů zvolí.


Závěrem ještě k častému argumentu přírodního rybníka, který není zateplen ani vyhříván a přesto v něm ryby přezimují. 

Ano často zde ryby přezimují bez větších ztrát, ale svým objemem a hloubkou i několika metrů bývají rybníky velmi vzdáleny od klasického zahradního jezírka. V rybnících většinou hrozí menší riziko podchlazení ryb, protože se ryba může stáhnout do teplejších zón, například do velké několikametrové hloubky s teplejší vodou. Nelze pak v tomto smyslu srovnávat podmínky přírodního rybníka a zahradního jezírka. 


Zajištění vhodných podmínek pro chov koi kaprů je ne zcela snadná a komplexní záležitost a my Vám nabízíme pomoc! Stavíte-li jezírko svépomocí nebo rozmýšlíte nad volbou filtračního systému, neváhejte nás kontaktovat:


5d460200-123c-4eee-a674-4820ef0ee82e