SERIÁL O KOI VARIETÁCH - KOHAKU

09.01.2022

Varieta Kohaku má bílé tělo s červenými znaky. Tato varieta je jednou z tří základních koi variet - Kohaku, Sanke a Showa. Tuto skupinu variet nazýváme Gosanke. Varieta Kohaku je považována za jednu z prvních vyšlechtěných okrasných variet koi kaprů. Varieta Kohaku se začala prosazovat po roce 1915 a vytvořena byla z dnes již zaniklé krevní linie Gosuke, ze které následně vychází všechny známé krevní linie Kohaku např. Tomoin , Sensuke, Yagozen, Manzo, Dainichi. Jasně červené znaky jsou známé jako "Hi". V rámci variety Kohaku rozeznáváme více typů zbarvení podle umístění a tvaru červených znaků. Jedná se o tyto: Ippon-Hi, Maruten, Nidan, Sandan, Yondan, Kutsubera, Kuchibeni, Inazuma, Hanatsuki, Menkaburi. Kohaku zůstává dodnes jednou z nejoblíbenějších variet nejen v Japonsku.

CHARAKTERISTIKA KOHAKU:

Kohaku koi jsou šlechtěni tak, aby měli následující vlastnosti:

1.) Hi (červené znaky) by měly být jasné a barva by měla být rovnoměrně rozmístěná po celém těle.

2.) Na červených znacích by neměly být bílé šupiny.

3.) Značení by mělo být vyvážené, i když ne přísně symetrické.

4.) Okraje Hi by měly být dobře definované.

5.) Ohraničení skvrn není nikdy u ocasu a na těle stejně ostré jako u hlavy, ale přesto by mělo mít dobrou úroveň.

6.) Hi by nemělo přesahovat přes oči a do ploutví.

7.) Hi by nemělo přesahovat boční čáru.

8.) Hi by se nemělo rozšiřovat za nozdry ani by nemělo sahat až k ocasní ploutvi.

9.) Na hlavě ryby by měla být přítomna červená barva. Ryby bez Hi na hlavě se nazývají Bozu, což odkazuje na oholenou hlavu buddhistického mnicha.

10.) Bílá a červená barva by měly být v maximálním kontrastu. Sytost bílé zde hraje velkou roli.

Všechny tyto vlastnosti nemusí být samozřejmě striktně dodržovány, většinou záleží na subjektivním vnímání krásy každého člověka, ale jsou vodítkem pro stanovení kvality koi variety Kohaku.

A jak říká japonská legenda: "Láska ke koi začíná láskou ke Kohaku a po mnoha letech zájmu o jiné variety si najde cestu opět zpátky ke Kohaku."


#KoiVariety #Koi #Nishikigoi #Kohaku

5d460200-123c-4eee-a674-4820ef0ee82e