JEZÍRKOVÁ FILTRACE SVÉPOMOCÍ – NÁVOD NA VÝROBU FILTRACE

04.09.2022

Pokud kupujeme nebo stavíme filtraci, která má být bezporuchová, neucpává se, nevyžaduje častou a náročnou údržbu a čištění, ale prostě jen čistí a funguje, je potřeba upustit od některých zažitých mylných názorů.


Jednoduše neplatí tyto omyly:

 • Čím víc komor, tím lépe
 • Čím víc druhů materiálů, tím lepší čištění
 • Pro bakterie je potřeba dát speciální náplně jinak se neusídlí
 • Stačí malá levná filtrace, však ono to nějak dopadne
 • Pro nejlepší výsledek musím utratit statisíce
 • Filtrační kartáče jsou jen na hrubé nečistoty


Líbila by se Vám filtrace s velmi jednoduchou a časově nenáročnou údržbou?

Líbila by se Vám filtrace, která se nikdy neucpe a velmi dobře čistí mechanicky i biologicky?

Líbila by se Vám filtrace, která funguje v případě potřeby i týdny bez jakéhokoliv zásahu?

Ano?

Pak mám pro Vás koncept jednoduchý a hlavně funkční. Většina filtrací na trhu pracuje s mnoha filtračními komorami a mnoha druhy filtračních materiálů. Až mi to přijde, že čím více komor, tím více "ADIDAS". Vypadá to na první pohled velmi uvěřitelně, ale samotná funkce už za vzhledem velmi pokulhává.

Krása je v jednoduchosti! Nesnažte se vytvořit překombinovanou filtraci s mnoha zdroji možných problémů. Musíte vytvořit filtraci, kterou nerozhodí ani velké množství spadaného listí ani nápor odumřelých dlouhých řas.


Tyto nároky bezezbytku splní kartáčová filtrace nebo kartáčová filtrace doplněná o biokomoru s vhodným filtračním médiem například Hel-X H2X36.

Takovou filtraci si můžete zakoupit u nás na www.koishop.cz (odkaz níže) nebo máte-li tvořivého ducha a chcete-li zkusit ušetřit nějaké finanční prostředky, poradím Vám jak si vyrobit vlastní účinnou filtraci.


PŘI STAVBĚ FILTRACE SVÉPOMOCÍ JE POTŘEBA ŘÍDIT SE NĚKTERÝMI PRAVIDLY, KTERÉ JSOU ZÁKLADEM ÚSPĚCHU. Opomenutím některého z následujících pravidel riskujete, že i sebelepší filtrace nebude fungovat na 100% a výsledek může být rozpačitý.


7 ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL, KTERÁ VEDOU K ÚSPĚCHU:

 1. Hrubý objem filtrace bude 10 až 20% objemu jezírka. 20% je záruka kvalitní vody i při vysokém zarybnění. Pro 30m3 objem jezírka tedy potřebuji alespoň 3m3 hrubého filtračního objemu (např. 300x100x100cm).
 2. Zajistit REÁLNĚ přečerpání CELÉHO objemu jezírka přes filtraci 1x za hodinu. Toto je velmi důležitý bod!
 3. Instalovat UV lampu o síle alespoň 2,5 až 3W/m3 objemu jezírka.
 4. Zvážit způsob instalace filtrace. Gravitační zapojení filtrace je oproti čerpadlovému úspornější (téměř žádné převýšení) a efektivnější z hlediska funkce filtračního procesu. Nečistoty z jezírka nejsou drobeny čerpadlem na menší a snadněji je filtrace zachytí a to včetně spadaného listí!
 5. Při gravitačním zapojení filtrace zajistit nátoky z gul a skimmerů pomocí 110mm potrubí a použít 1x 110mm potrubí na každých 10m3 objemu jezírka resp. reálně čerpaného množství vody přes filtraci.
 6. Propojení mezi jednotlivými komorami vždy vytvořit pomocí dostatečně velkých prostupů. Při gravitačním zapojení musí být součet průřezů prostupů mezi komorami větší (ideálně alespoň 1,3x) než součet průřezů nátokových prostupů. Jedině tak se vyhneme nežádoucímu kaskádovému efektu hladin mezi jednotlivými komorami filtrace. Při čerpadlovém zapojení dimenzujeme prostupy mezi komorami stejným způsobem jako by se jednalo o gravitační zapojení.
 7. Při čerpadlovém i gravitačním zapojení použijeme za čerpadlem vždy co největší možný průměr potrubí, Nejméně 63mm, ideálně až 110mm. Snížíme tak hydraulické ztráty a tím spotřebu čerpadla v poměru k čerpanému množství vody.


PLÁNOVÁNÍ FILTRACE:

Samotné provedení filtrace není tolik důležité jako výše zmíněných sedm bodů základních pravidel.

Spíše záleží na tom, jaké máme finanční možnosti a co máme k dispozici za materiály pro stavbu filtrace.

Velice vhodné jsou pro tyto účely klasické IBC kontejnery o objemu 1m3, se kterými se velmi dobře pracuje, jsou relativně levné, jednoduše se upravují, propojují a v případě potřeby dokupují. Je to velmi jednoduše rozšiřitelný systém.


PŘÍKLAD: Naplánujeme filtraci pro 30m3 jezírko s 30-ti koi kapry podle sedmi výše uvedených základních pravidel:

 1. "Hrubý objem alespoň 10% objemu jezírka" = použijeme alespoň 3 IBC kontejnery každý o objemu 1000 litrů
 2. "REÁLNĚ přečerpat CELÝ objem jezírka přes filtraci 1x za hodinu" = použijeme čerpadlo, které zvládne reálně přečerpat 30000 litrů za hodinu nebo lépe dvě menší čerpadla (např. 2 x 20000 litrů), abychom měli pojistku v případě poruchy jednoho čerpadla. Výhoda v použití dvou slabších čerpadel je ta, že budou pravděpodobně levnější než jedno adekvátně silné, spotřeba bude velmi podobná, ale hlavně při poruše jednoho čerpadla nedojde k zastavení filtrování vody a úhynu bakterií ve filtraci nebo i ryb v jezírku během těch několika dní než nám přijde nové čerpadlo. Údaj výrobce o maximálním čerpaném množství vody je údaj, který nepočítá s tlakovými ztrátami v potrubí. Je to vlastně údaj o čerpaném množství přímo na vývodu čerpadla. Pokud chceme reálně čerpat 30000 litrů za hodinu, je potřeba zakoupit čerpadlo s údajem výrobce minimálně 40000 litrů za hodinu.
 3. "Instalovat UV lampu o síle alespoň 2,5 až 3W/m3 objemu jezírka" = zakoupit alespoň 75Watt UV lampu. Doporučuji ponornou UV lampu, pro kterou si vyrobíme UV reaktor ze 110mm trubky. Toto provedení nám nebude zbytečně zvyšovat tlakové ztráty v potrubí a tím účinnost čerpadla.
 4. "Zvážit způsob instalace filtrace - gravitační vs. čerpadlové zapojení" = pokud je to jen trochu možné, volíme gravitační zapojení filtrace s gulami a skimmerem. Při gravitačním zapojení je hladina vody v jezírku a hladina vody ve filtraci na téměř stejné úrovni a čerpadlo se nachází za filtrací resp. v poslední komoře filtrace tzv. čerpadlové komoře. Největší výhoda gravitačního zapojení je v možnosti použití úsporných čerpadel určených pro gravitační zapojení a ušetřit tak ročně nemalé prostředky na provozu jezírka. Vhodně umístěné guly a skimmer posbírají veškeré spadané listí, odumřelé dlouhé řasy a další nepořádek a vcelku jej pošlou rovnou do filtrace. Nebojte, naše filtrace to všechno zvládne!
 5. "Při gravitačním zapojení filtrace zajistit nátoky z gul a skimmerů pomocí 110mm potrubí a použít 1x 110mm potrubí na každých 10m3 objemu jezírka resp. reálně čerpaného množství vody přes filtraci" = dodržení tohoto pravidla je velmi důležité kvůli tomu, aby do filtrace stíhalo dotékat dostatečné množství vody a nevytvářel se velký hladinový rozdíl mezi hladinou jezírka a filtrace, který by mohl znamenat omezení funkce filtrace. Pro naše 30m3 jezírko tedy zvolíme 1 skimmer a 2 guly ve 110mm potrubí.
 6. "Propojení mezi jednotlivými komorami vždy vytvořit pomocí dostatečně velkých prostupů" = pro naše vzorové jezírko o objemu 30m3 budeme tedy mít do první komory filtrace 3 nátoková potrubí o průměru 110mm. Mezi první a druhou, případně dalšími komorami instalujeme prostupy, jejichž součet průřezů je zhruba 1,3 násobkem průřezů nátokových prostupů. V našem případě 3 * 1,3 = 3,9. Instalujeme tedy 4 prostupy o průměru 110mm. V případě potřeby můžeme zvolit jiný průměr potrubí nebo tvar prostupů, ale zmíněný 1,3 násobek plochy prostupů bychom měli určitě dodržet, aby opět nedocházelo ke kaskádovému efektu mezi komorami filtrace.
 7. "Při čerpadlovém i gravitačním zapojení použijeme za čerpadlem vždy co největší možný průměr potrubí, Nejméně 63mm, ideálně až 110mm" = dodržením tohoto pravidla snížíme hydraulické ztráty a tím spotřebu čerpadla v poměru k čerpanému množství vody. V dlouhodobém horizontu se nám to rozhodně vyplatí! Čím větší průměr potrubí za čerpadlem použijeme a čím více se přiblížíme ideálnímu průměru 110mm, tím více se dokážeme přiblížit s REÁLNÝM čerpaným množstvím vody údajům výrobce o maximálním čerpaném množství vody za hodinu. Při gravitačním zapojení máme, za dodržení předchozích bodů, velmi malý rozdíl úrovně hladin mezi čerpadlovou komorou a jezírkem a čerpadlo čerpá vodu s převýšením pouze několika málo centimetrů. Zvolíme-li co nejkratší možnou cestu potrubí zpět do jezírka bez zbytečných 90° kolen, pak se velmi přiblížíme údajům výrobce. Při čerpadlovém zapojení je čerpadlo na dně jezírka a hladina vody ve filtraci je výše než hladina vody v jezírku a voda z poslední komory filtrace teče samotíží zpět do jezírka. Rozdíl hladin bývá při tomto způsobu instalace kolem 1m, což znamená samo o sobě značnou ztrátu na čerpaném množství a další ztráta je v potrubí vedoucím od čerpadla k filtraci, které bývá většinou docela dlouhé a menšího průměru z důvodu jednodušší instalace. Celková ztráta na reálném čerpaném množství je tak značná a údajům výrobce se ani nepřibližuje. Řídíme se tabulkou výrobce pro různé výšky čerpání, ale i tak volíme čerpadlo tak, abychom měli rezervu.


STAVBA FILTRACE:

Chcete-li filtraci, která se nikdy neucpe a bude pracovat pro Vás a ne Vy pro ni?

Zní to jako nějaká pohádka nebo zázračná a drahá technologie, že?

Opak je pravdou...

Nenechte se zmást předsudky a filtrujte jednoduše jako japonští mistři!

Zní to neuvěřitelně, ale je to tak, když říkám, že pro skvělé výsledky stačí použít jen a pouze filtrační kartáče. Pokud budeme přeci jen chtít něco na dočištění a větší schopnost biologického čištění při vysoké rybí obsádce, pak do poslední komory filtrace použijeme například biomédium Hel-X o velikosti 36mm, které se nezanese drobnými nečistotami a nezneprůchodní vrstvou biologie, která se časem vytvoří. Použijeme-li nějaké drobné nebo jemné materiály, komora se může časem ucpávat a zase budete pracovat Vy pro filtraci a ne ona pro Vás.

Mluvím z vlastní zkušenosti. I já jsem začínal a s filtrací se natrápil dost a dost.

Po letech studií jsem jezírko předělal, absolutně nevyhovující vícekomorovou filtraci vyhodil a systém předělal podle zásad, o které se s Vámi nyní chci podělit.

Dnes má moje jezírko objem 33m3 a filtrace s třemi komorami obsahuje pouze filtrační kartáče!

Filtrace obsahuje dvě kartáčové komory o objemu 5m3 s celkem 240 kartáči 12x60cm a jednu čerpadlovou komoru s UV reaktorem pro ponornou UV lampu.


A VÝSLEDEK JE PERFEKTNÍ CO SE ČISTOTY VODY I SLEDOVANÝCH PARAMETRŮ VODY TÝČE!


Obr. 1: Jezírko 33m3 filtrované pouze přes filtrační kartáče


Moje filtrace je na druhém obrázku níže. Zprava je první komora filtrace, která je nátoková a zároveň sedimentačně-filtrační na nejhrubší nečistoty. Druhá komora je největší a plní opět funkci sedimentačně-filtrační k další sedimentaci a dočištění ale také funkci biologickou pro biologické čištění vody a odbourávání škodlivých látek pomocí nitrifikačních procesů díky bakteriím usídlených na filtračních kartáčích. Třetí komora slouží jako čerpadlová se dvěma čerpadly a jedním UV reaktorem s ponornou UV lampou.

Komory se odkalují jednoduchým vytažením 110mm trubky z hrdla ve dně filtrace. První komoru čistím odkalením a rychlým oplachem kartáčů 1x za dva až tři týdny. Druhou komoru čistím pouze odkalením (případně velmi lehkým oplachem kartáčů, aby na nich byla zachována biologie) 1x za 3 měsíce. Třetí komoru (čerpadlovou) čistím odkalením a oplachem 1x za rok pro dobrý pocit, jinak není téměř potřeba.


Obr. 2: Filtrace a filtrační kartáče o rozměru 12x60cm


Obr. 3: Voda je krásně čistá a jasná


V případě našeho uvažovaného 30m3 jezírka z příkladu výše zvolíme filtraci o 3 až 4 1000l IBC kontejnerech, nebo jiných nádrží podobného objemu, podle těchto dvou variant:


VARIANTA 1: 4 IBC kontejnery - pouze s filtračními kartáči o průměru 12cm a délce 60cm. Tento rozměr kartáčů se mi osvědčil nejvíce - umožňuje instalaci více řad kartáčů a jejich hustší prolnutí v rámci jedné řady.


VARIANTA 2: 3 IBC kontejnery - dva kontejnery s filtračními kartáči o průměru 12cm a délce 60cm a jeden s biomédiem Hel-X (Hel-X H2X36 mm). Toto médium umístíme do třetího kontejneru staticky. Naplníme jím celou komoru tak, aby se médium vlivem provzdušňování komory (doporučuje se) a proudu vody NEPOHYBOVALO.


NÁKRES FILTRACE:

Obr. 4: Schéma filtrace z IBC kontejnerů "Varianta 2"


Filtrační kartáče umisťujeme do komor v řadách kolmých na směr proudění vody. Vzdálenost os jednotlivých řad kartáčů je zhruba 20cm a v každé řadě o délce 100cm dáme 11 až 12 kartáčů o průměru 12cm. Délka kartáčů 60cm zajistí, že pod nimi zůstane dostatečný prostor pro sedimentaci a snadné odpuštění sedimentu do odpadu. Zároveň mezery mezi řadami kartáčů a prostor pod nimi zajistí, že i při opravdu silném znečištění filtračních kartáčů může voda vždy nadále proudit bez omezení průtoku a filtrace se nikdy neucpe. Ano, NIKDY NEUCPE.


ZÁVĚREM:

Věřím, že s těmito informacemi a radami bude výsledek Vaší práce na stavbě filtrace svépomocí stát opravdu za to a voda ve Vašem jezírku bude krásně čistá a přírodně lesklá a Vaši koi kapři krásní a zdraví. A to všechno hned na první pokus!

Všechny potřebné komponenty jako jsou čerpadla, filtrační kartáče a biomateriály, UV lampy ale i kompletní filtrace na výše uvedeném principu a další věci jako dárky, krmiva apod. najdete na mém e-shopu www.koishop.cz .


Naše hotové filtrace najdete zde:

https://www.koishop.cz/e-shop/?collection=jezirkove-filtrace


Filtrační materiály:

https://www.koishop.cz/e-shop/?collection=filtracni-materialy


Čerpadla:

https://www.koishop.cz/e-shop/?collection=cerpadla


UV lampy:

https://www.koishop.cz/e-shop/?collection=uv-c-lampy


Krmiva pro koi kapry:

https://www.koishop.cz/e-shop/?collection=krmiva-pro-koi-a-ostatni-jezirkove-ryby


Pokud budete potřebovat pomoci, neváhejte mě kontaktovat:

https://www.koishop.cz/kontakt/S přáním spousty krásných zážitků a pohody u Vašeho jezírka...

                                                                                                                                   Martin Štrejbar, KOIshop

5d460200-123c-4eee-a674-4820ef0ee82e