JAK KRMIT KOI KAPRY V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU

14.08.2021

Vítám Vás u článku, ve kterém si povíme něco o jedné z nejdůležitějších věcí, která ovlivňuje růst a zdraví našich koi kamarádů v průběhu celého roku a tím je krmení.

Stejně jako všichni kapři, tak i ti naši barevní jezírkoví koi kapři, nemají žaludek a potravu zpracovávají pouze ve střevě. Tato skutečnost ovlivňuje i způsob správného krmení koi kaprů. Není to veliká věda, ale je vhodné snažit se držet několika základních pravidel. 

Tedy vzhledem k tomu, že koi kapr nemá žaludek, je vhodné zkrmit denní dávku krmiva v průběhu celého dne ve více dávkách, ideálně ve třech až osmi. Pokud bychom krmili stejné množství krmiva 1 x denně najednou, mělo by to vliv na několik věcí. Tou nejdůležitější je, že by naše ryby sice všechno nabídnuté krmení sežraly, ale nedokázaly by jej díky absenci žaludku takto najednou efektivně zpracovat a využít tak veškerý potenciál krmiva. Tato skutečnost pak negativně ovlivní i kvalitu vody v jezírku, neboť nadměrným množstvím nedokonale stráveného krmiva ve výkalech ryb zbytečně zatěžujeme filtrační systém jezírka. 

Měli bychom krmit takovými jednotlivými dávkami krmení, které jsou koi schopni spotřebovat do pěti minut. V žádném případě bychom neměli dopustit, aby se nespotřebované krmivo dostalo do filtrace! Zbytečně to filtraci zatěžuje a hrozí výskyt Columnaris bakterií, které mohou ohrozit zdraví našich koi!

Výše uvedená doporučení o četnosti krmení během dne nejsou žádnou absolutní nutností, ale týkají se chovatelů, kteří chtějí pro svoje koi to nejlepší, dopřát jim dostatek kvalitní potravy a čistou a zdravou vodu, tak aby jejich koi mohli využít svůj geneticky daný potenciál k růstu a oni se mohli těšit z krásných, zdravých a velkých koi kaprů. Bohužel se často setkávám s chovateli, kteří krmí své koi pouze sporadicky neúměrně malými dávkami krmení a ryby pak trpí nedostatkem potravy, což se podepisuje na jejich zdraví, malému vzrůstu a nepřirozeně štíhlém "štikovitém" tvaru těla. 

Jaká by tedy měla být ideální denní dávka krmiva? Ta je závislá hlavně na teplotě vody, na hmotnosti rybí obsádky v jezírku a na stáří koi. Mladí koi potřebují pro svůj zdárný růst v poměru ke své váze vyšší množství krmiva než starší koi, kteří již rostou méně nebo nerostou téměř vůbec. Pro ryby zhruba do tří let věku platí, že ideální denní dávka krmení je do 2,0-2,5 % jejich hmotnosti, u rychle rostoucích variet dokonce 3,0% hmotnosti. U starších koi je doporučená denní dávka krmiva 1,0-2,0 %. Tyto hodnoty platí pro letní období, kdy je teplota vody v jezírku nad 18-20 °C.


Jaro

Jarní krmení koi kaprů je velice důležité! Naši koi kapři spotřebovali přes zimu značnou část své uložené energie a nutně potřebují tuto energii doplnit, obzvláště v případě, že jsme zimovali ryby za velmi nízkých teplot, a tudíž bez občasného přikrmování.

Na jaře můžeme začít opatrně krmit od 8 °C teploty vody v jezírku, spíše ale od 10 °C. To už bývají koi kapři připraveni potravu přijímat a hlásí se sami o svůj příděl krmiva. Pokud ryby podané krmivo nepřijímají, počkáme až se ještě o pár stupňů zvýší teplota vody v jezírku.

Jakými krmivy krmíme na jaře? Krmit bychom měli jarními, zimními či celoročními krmivy - krmivy, která jsou určená a svým složením uzpůsobená pro krmení ryb za nízkých teplot, kdy mají koi kapři horší schopnost trávení. Tato krmiva jsou lehce stravitelná a můžeme s nimi naše koi přikrmovat i v zimních měsících. Výhodou je, když tato krmiva obsahují vitamíny a mikroživiny či probiotické látky, které pomohou koi kaprům znovu nastartovat jejich imunitu, která je v tuto dobu velmi oslabena. 

I z tohoto důvodu oslabené imunity je jarní období pro koi kapry z celého roku nejnáročnější. Ano, zimní období je též náročné, ale jaro je oproti předpokladům mnoha chovatelů ještě náročnější. Zejména právě pro již zmíněnou oslabenou imunitu koi a faktu, že zrovna v rozmezí teplot 10-18 °C jsou již veškeré bakterie a viry, útočící na obranyschopnost oslabených koi, aktivní a naši koi teprve obnovují svou oslabenou imunitu. My jim v tom můžeme správným krmením v dostatečném množství v těchto přechodových měsících výrazně pomoci.

V jarním období se na našich koi projeví nejen oslabená imunita, ale i výše energetických zásob, které si koi ukládají v pozdějším letním a podzimním období. Pokud od srpna do října krmíme málo a dodáme rybám jen málo energie, pak je zima a jarní období může vysílit natolik, že takto oslabená ryba snadno podlehne nemocem nebo celkovému vysílení ještě dříve než se voda oteplí a my začneme opět více krmit.


Léto

Po náročném jarním období přichází letní období, kdy nastává v průběhu května a června období tření. V tomto čase kapři soustřeďují svou energii právě na proces rozmnožování. V tomto období je velmi důležité ryby nepřekrmovat. Srpen a září jsou pak hlavním obdobím, kdy koi kapři soustřeďují svou energii do růstu a vytváření energetických rezerv na zimní období. V říjnu už těžko doženeme nedostatečné krmení v předchozích měsících. Ryby budou přes zimu strádat a jarní období, které jsme si již popsali, bude pro vyčerpané koi ještě náročnější.

Při teplotách vody od 15 °C krmíme buď celoročními krmivy nebo krmivy růstovými, která využijí maximálně potenciál růstu. 

Dnešní moderní krmiva vivinutá přímo pro chov koi v jezírcích neobsahují přílišné množství tuků a jsou tak lehce stravitelná, jsou tedy celoroční, ačkoliv mohou být zaměřena zároveň i na velmi rychlý růst koi. Toto se nevylučuje, neboť maximálního růstu je dosaženo především maximální kvalitou obsažených složek a velkému množství mikroživin, které ovlivňují kvalitu trávení koi a vstřebávání potravy s nejnižším možným podílem vyloučených výkalů. 

V naší nabídce máme taková špičková krmiva, a to KONISHI N°1, N°2, N°3.

Jednoznačným favoritem je pak rozhodně KONISHI N°1. Jeho složení je nekompromisně z nejlepších surovin a velmi velkým obsahem mikroživin. Jeho cena je tak opodstatněná tím nejlepším složením. Další informace k tomuto krmivu najdete na:

Krmivo pro koi KONISHI N°1 SWIM | koishop.cz

Ne všechny genetické linie japonských koi kaprů mají velký potenciál růstu. Nicméně některé tradiční japonské koi farmy se zaměřují nejen na určité variety koi a jejich vybarvení, nýbrž krom toho i na to, aby potomci chovných párů měli velký potenciál k růstu a dokázali pak budoucím majitelům za pomoci kvalitních krmiv, maximálně čisté a zdravé vody tento potenciál předvést a dosáhnout impozantních rozměrů. Takoví jedinci dokáží při adekvátní péči dosáhnout délky 100 cm i v relativně omezeném prostoru jako je zahradní koi jezírko! Předpokladem pro takový růst je ale dle výše uvedeného opravdu maximální kvalita vody v jezírku, péče a kvalitní růstové krmivo.

Pro zajímavost...za největšího koi kapra se v Japonsku považuje koi kapr, který měřil 153 cm a vážil 45 kg. Nejstarším doloženým koi kaprem byla samice jménem Hanoko, která se v Japonsku dožila neuvěřitelného věku 226 let. Jinak se koi kapr běžně dožívá, za předpokladu kvalitní péče a podmínek, věku 15-40 let.

V letním období musíme vzít na vědomí především skutečnost, že čím vyšší je teplota vody, tím víc klesá přirozené nasycení vody kyslíkem. Hlavně v nočních hodinách, kdy nedochází k fotosyntéze řas a rostlin, klesá hladina kyslíku ve vodě, což může v kombinaci s intenzivním krmením ryb ve večerních hodinách vést k dramatickému nedostatku kyslíku a v krajním případě i k úhynu ryb. Při teplotách vody nad 28 °C bychom pak měli krmení ryb omezit. 

Při trávení potravy mají koi kapři vyšší spotřebu kyslíku, proto bychom je neměli krmit v pozdních hodinách, kdy úroveň kyslíku ve vodě klesá. Doporučuje se přestat krmit ještě za světla nejpozději v 17-18 hodin. Je to proto, že ryby potřebují více kyslíku v době, kdy tráví krmivo, což je z největší části v průběhu zhruba hodiny po krmení. Tím se snižuje obsah kyslíku ve vodě.

Příklad 1: pokud nakrmíme ryby naposledy v 18 hodin, pak do 19 hodin klesá obsah kyslíku v jezírku z důvodu potřeby vyššího množství kyslíku pro trávení potravy rybami. Po 19. hodině je v létě však ještě světlo, mnohdy svítí sluníčko a rostliny a řasy ještě až do setmění kyslík produkují a tím se opět hladina kyslíku ve vodě zvyšuje, což je před nocí žádoucí. Během noci se tak hladina kyslíku nedostane na kritickou úroveň.

Příklad 2: pokud nakrmíme ryby později, třeba už za tmy ve 21 hodin, tak vlivem vyšší spotřeby kyslíku ryb při trávení hodnota obsahu kyslíku ve vodě klesá a klesá zároveň i díky desimilaci rostlin a řas. Čím více rostlin, řas a ryb v jezírku máme, tím větší je pak noční spotřeba kyslíku. A v případě, kdy krmíme hodně na noc a ryb máme také hodně, nestihne se už hladina kyslíku díky fotosyntéze zvýšit a pak v brzkých ranních hodinách hrozí snížení hodnot obsahu kyslíku ve vodě až na takovou úroveň kdy ryby začnou hynout.

Těmto situacím se lze vyhnout řádným vzduchováním po celý den ale hlavně přes noc. Nicméně pokud řádně vzduchujeme a přitom nekrmíme na noc, tak nedochází k tak velkým výkyvům v hladině kyslíku rozpuštěného ve vodě a rybám to nezpůsobuje zbytečný stres.


Podzim

V podzimním období, zhruba od začátku října, již krmíme opět krmením celoročním se sníženým obsahem tuku, protože se trávení ryb s klesající teplotou vody opět zpomaluje. Krmíme také v menších dávkách.


Zima

Pokud máme jezírko zakryto a daří se nám držet stabilní teplotu vody v jezírku na úrovni minimálně 6- 8 °C, můžeme občas přikrmit a ryby tak přes zimu nespotřebují veškeré zásoby energie a je pro ně výrazně snadnější vypořádat se, s pro ně velmi náročným, jarním obdobím. Pokud ryby leží u dna a šetří energii, tak je necháme v klidu a nekrmíme. Pokud se pohybují pomalu ve vodním sloupci a potravu přijímají, můžeme velmi malými dávkami přikrmovat zhruba 1-2 x za týden.


Závěr

Pokud jste dočetli tento článek až sem, děkuji Vám za pozornost a doufám, že se mi podařilo objasnit Vám základní klady správného a úskalí nesprávného krmení koi. Mějme na paměti, že ryby v našem jezírku jsou živí tvorové, kteří si nemohou vybrat prostředí, ve kterém budou žít a jsou odkázáni na naší péči a my bychom měli udělat maximum pro to, abychom jim poskytli čisté a zdravé životní prostředí (vodu v našem jezírku) a kvalitní krmivo ve správném množství.


Zdraví a krása koi rozhodně závisí na podmínkách, které jim poskytneme. Těmito podmínkami jsou zejména kvalitní čistá a zdravá voda v jezírku a vhodná krmiva a jejich dávkování.


Kvalitní čisté a zdravé vody dosáhnete pouze dostatečně velkou a funkční filtrací. Proto doporučujeme filtraci NKF, o které se více dočtete zde:

Neucpatelná kartáčová filtrace NFK - základní modul | koishop.cz


Vhodná krmiva z naší nabídky najdete v našem e-shopu zde:

koishop.cz | Jezírko chytře | E-shop  Přeji Vám krásné chvíle strávené relaxací u Vašeho jezírka...

                                                                                                             Ing. Martin Štrejbar, Ph.D., koishop.cz#Krmení pro koi #KONISHI #Koi #Koi kapr

5d460200-123c-4eee-a674-4820ef0ee82e